Καλώς Ήλθατε

Το δικηγορικό γραφείο μας καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα του δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Εμπορικό, Πτωχευτικό και Φορολογικό δίκαιο, τόσο στον τομέα της συμβουλευτικής – προληπτικής δικηγορίας όσο και στον τομέα της νομικής εκπροσώπησης και παράστασης σε όλα τα Δικαστήρια.

Εστιάζουμε στην άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του πελάτη μας όχι μόνο στην αίθουσα των δικαστηρίων αλλά και εκτός, μέσω της προληπτικής ενημέρωσης τους. Διακεκριμένο για την επιχειρηματική του προσέγγιση αλλά και την απαράμιλλη δικαστηριακή πρακτική, παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου, αποτελώντας έναν μαχητικό και αξιόπιστο νομικό σύμβουλο της σύγχρονης επιχείρησης αλλά και κάθε ιδιώτη.

Το Γραφείο

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το έτος 2013. Έκτοτε και μέχρι σήμερα παρέχει προς τους πελάτες του υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, σε όλους σχεδόν τους τομείς του δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Εμπορικό, Πτωχευτικό και Φορολογικό δίκαιο....

-------------------| ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ |

Image